ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ за 2024

За повече информацияО Б Я В А


За избор на регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2023 г.

За повече информация

О Б Я В А


За избор на застраховател по застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на движимо имущество, собственост на „Кинтекс“ ЕАД.

За повече информацияО Б Я В А


За избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи, собственост на „Кинтекс“ ЕАД

За повече информацияО Б Я В А


За извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 г.

За повече информацияMORE THAN 55 YEARS OF SUCCESSFUL BUSINESS

Kintex was established in 1966 as a specialized company for trade with defense equipment.
In 1992 KINTEX was transformed into Company limited by shares in accordance with the Commercial Law, which came into force in Bulgaria in 1991. All the shares are owned by the State.

Products