О Б Я В А


за провеждане на конкурсна процедураконкурсна процедура с предмет одобряване на избор на застраховател по застраховка „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на движимо имущество, собственост на „Кинтекс“ ЕАД

За повече информацияО Б Я В А


за провеждане на конкурсна процедураконкурсна процедура с предмет одобряване на избор на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи, собственост на „Кинтекс“ ЕАД

За повече информация


О Б Я В А


за провеждане на тръжна процедураТърг с тайно наддаване, закрито заседание за продажба на 4 броя дълготрайни материални активи, представляващи употребявани леки автомобили

За повече информация


О Б Я В А


за провеждане на конкурсни процедуриОбява за избора на застраховател на недвижимо имущество и други дълготрайни активи

За повече информацияОбява за избора на застраховател по застраховки „Каско“ и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ на движимо имущество

За повече информация

17 - 20 August 2021
Istanbul, Turkey

21 - 25 February 2021
Abu Dhabi, UAE

5 - 8 February 2020
Vrindavan Yojna, Sector 15,
Lucknow, Uttar Pradesh


30 September - 03 October 2020
Plovdiv, Bulgaria

16 - 19 May 2019
Lima, Peru

FIFTY YEARS OF SUCCESSFUL BUSINESS

Kintex was established in 1966 as a specialized company for trade with defense equipment.
In 1992 KINTEX was transformed into Company limited by shares in accordance with the Commercial Law, which came into force in Bulgaria in 1991. All the shares are owned by the State.

Products

Arcus 95R Revolver

The ARCUS 95 R revolver is available in all specified calibers and upon request in different combination sets with interchangeable barrels and cylinders.

read more